Rapport från Stråsädesavdelningen

På Stråsädesavdelningen i Svalöv arbetar vi med de fem sädesslagen vete, korn, havre, råg och rågvete men även ärtor och åkerbönor. Vi ser bland annat till att alla fältförsök blir sådda och tydligt uppmärkta men även att de under säsongens gång blir gödslade och växtskydd blir kört vid rätt tillfällen.