Lantmännens strategiförsök

I Lantmännens strategiförsök testar vi våra egna strategier och jämför med alternativa strategier. Vi testar nya produkter som kan komma ut på marknaden. Syftet är både att säkerställa att vi har prisvärda och effektiva strategier och att samla kunskap för morgondagens strategier. 

I officiella försök och i växtskyddsföretagens egna försök jämförs produkt mot produkt och dos mot dos. Vi saknade kunskap om hur en hel strategi står sig mot en annan strategi. Sedan tidigare vet vi att produkter kan samverka eller motverka varandra då de blandas, vi kallar det blandningseffekter eller cocktaileffekter. Det räcker helt enkelt inte att göra ett produktval för att få den lönsammaste odlingen.

I Lantmännens strategiförsök testar vi våra egna strategier och jämför dem med alternativa strategier och nya produkter som kan komma ut på marknaden. Därigenom säkerställer vi att våra rekommenderade strategier är både prisvärda och effektiva samt att de ger oss kunskap för skapandet av morgondagens strategier.

Förutom ogräsmedel och växtskyddsprodukter testar vi även tillväxtreglering och mikronäring. Vi testar hela strategier för att få kunskap om blandningseffekter och hur olika produkter kompletterar varandra.

För att påvisa växtodlingsstrategiers effektivitet krävs det att att man ser till helheten, t.ex. vilka insatsmedel som använts, odlingsområde, tidpunkt och samverkan mellan produkter. 

Camilla Persson, växtodlingsrådgivare

Var finns strategiförsöken?

Vi har valt att anlägga strategiföröken på samma platser som vi har vårt växtförädlingsprogram i. Alltså i Svalöv i Skåne, Bjertorp i Västergötland och Kölbäck i Östergötland.

Vi växlar upp!

Under Lantmännen Live som sändes i juni 2020 meddelade Växtodlingschef Johannes Åkerblom att vi investerar ytterligare i strategiförsöken. Så här sa han:

- Från en halv miljon per år i budget de senaste åren till två miljoner om året under de tre nästkommande åren. Det här kommer att ge oss marknadens bästa odlingsstrategier som våra rådgivare och säljare kan basera sin kunskap och sina råd på. Alla lantbrukare kommer också att kunna ta del av resultaten i våra publikationer som till exempel odlingsbibeln Odla.