Vilka odlingsstrategier ger bäst netto?

Lantmännens strategiförsök ger svaren!

Från sådd till skörd är det många beslut som ska tas för en växtodlare. Allt från lämplig utsädesmängd till val av gödselmedel och växtskyddsprodukter samt vid vilket tillfälle och i vilken dos de ska användas. Att planera och bygga en genomtänkt strategi för sin odling skapar trygghet när snabba beslut behöver tas under odlingssäsongen.

I Sverige har vi en lång tradition av att testa specifika behandlingar och produkter, vilket bidragit till ny kunskap  och högre skördar. I praktisk odling görs ofta flera insatser i kombinerade  växtskyddsbehandlingar för att ge  grödan bästa möjliga förutsättningar. Lantmännen var först ut i landet med att genomföra hela strategiförsök med kombinerade behandlingar. Syftet är att hitta de växtskyddsstrategier som är mest effektiva och lönsamma.

Hållbar intensifiering

Vilka behandlingar krävs för att nå högst skörd till bäst ekonomiskt netto? I Lantmännens försök tar man reda på detta genom att kombinera fungicider, mikronäring, tillväxtreglering och biostimulanter i en intensitetsstege. Något som är unikt i branschen menar Mikael Thörner, produktchef Växtskydd på Lantmännen.

– Att kunna rekommendera den mest effektiva och lönsamma växtskyddsstrategin till våra kunder är största anledningen till att vi gör försöken. Att ta höga skördar med bra kvalitet är winwin både för lantbrukaren och för Lantmännen.

Stor försöksverksamhet

Det började med ett växtskyddsförsök i liten skala men har på några år utvecklats till flera områden. Camilla Persson, chef för Lantmännens odlingsrådgivning VäxtRåd och ansvarig för försöken, berättar mer:

– Idag testar vi förutom växtskyddsstrategier bland annat gödslingsstrategier med kväve och fosfor samt olika utsädesmängder beroende på såtidpunkt. Detta görs på fem platser och på så sätt får vi en bra bild av vad som fungerar i olika delar av landet. Från sådd till skörd är det många beslut som ska tas för en växtodlare. Allt från lämplig utsädesmängd till val av gödselmedel och växtskyddsprodukter samt vid vilket tillfälle och i vilken dos de ska användas. Att planera och bygga en genomtänkt strategi för sin odling skapar trygghet när snabba beslut behöver tas under odlingssäsongen.

Tänker nytt

Nyhet för försöken 2023 är ett större försök av biostimulanter och biofungicider. Ett område där utvecklingen går fort. 

– Vi ser att biostimulanter har effekt men vi vill hela tiden lära oss mer. Även i detta testas hela strategier med kombinationer av biologiska och kemiska produkter för att nå en så hög skörd som möjligt. I kombination med Lantmännens satsningar inom precisionsodling kommer detta vara en del av framtidens växtskydd, säger Mikael Thörner.

2023 kommer Lantmännens Strategiförsök bland annat innehålla följande:

 • Strategiförsök med växtskydd i höstvete
 • Strategiförsök med växtskydd i vårkorn
 • Strategiförsök med biostimulanter och växtskydd i vårkorn
 • Strategiförsök med biostimulanter och tillväxtreglering i höstraps
 • Fosfor- och kaliumstege höstvete
 • Kvävestege i höstvete
 • Försök med olika kvävegödselmedel i höstvete och vårkorn
 • Gödslingsförsök i höstraps
 • Odlingstekniskt försök i höstvete med olika utsädesmängd, såtidpunkt och sorter. 
 • Etablering av vall
 • Demo fröodling 

Ta del av tidigare strategiförsök här.