Lantmännen testar 100% RME i traktorn

Lantmännen Maskin genomför just nu tillsammans med Energifabriken ett test av RME (Rapsmetylester) som drivmedel i jordbrukstraktorer. Traktorerna av märket Valtra kommer köras med 100% RME under ca 600 driftstimmar och förhoppningen är att man framöver ska kunna rekommendera RME-drift som har tydliga klimatfördelar. 

RME används idag som drivmedel i stor skala, bland annat inom transportbranschen. RME är ett fossilfritt dieselalternativ som blandas in i de flesta dieselbränslen. Till skillnad från HVO, ett annat fossilfritt drivmedel, används RME sällan till hundra procent i traktorer. Erfarenheten är begränsad och det är idag svårt att hitta traktorer som är typgodkända för RME.

–  Eftersom traktortillverkarna inte godkänner användning av RME hålls användningen tillbaka. Därför ville vi på Lantmännen Maskin, tillsammans med Energifabriken, ta detta initiativ. Vi genomför testerna för att analysera om det är möjligt att i framtiden gå ut med egna rekommendationer för RME-drift, säger Per Wretblad, produktchef på Lantmännen Maskin.

Drivmedlet kallas RME100 och tillverkas av svensk raps vid Energifabrikens anläggning i Karlshamn. En av fördelarna är att det inte är giftigt och därmed inte kräver ADR-tillstånd. RME är dessutom billigare än HVO, men har ett lägre energiinnehåll som påverkar effekt och förbrukning. Det finns även utmaningar vid drift när det är riktigt kallt. Detta är aspekter som projektet avser att testa.

– RME som tillverkas i vår anläggning i Karlshamn görs av svensk raps och ger minskad klimatpåverkan genom lägre CO₂-utsläpp. Priset är fördelaktigt och kan under rätt omständigheter konkurrera med vanlig diesel. Det är även intressant att råvaran produceras på svenska gårdar, säger David Varverud, medgrundare av Energifabriken.

De inledande fälttesterna har gått mycket bra och nästa steg är att genomföra effektmätningar, oljeanalys och NOX-mätningar (kväveoxid) för att se hur motorerna reagerat på RME efter halva testperioden. Dessa resultat väntas kunna presenteras i höst.

 

Fakta om gårdstestet

Gårdar           Tre gårdar i Östergötland och en i Enköping.

Traktorer       Valtra T174e Direct samt Valtra N154e Versu.

Tester            Daglig drift under växtodlingssäsong samt effekt- och bränslemätningar.

RME100         Förnyelsebart bränsle som ersätter fossil diesel i standardmotorer.

Tillverkas av rapsolja.