EU-parlamentariker Jessica Polfjärd besökte förädlingsstationen i Svalöv

EU-parlamentariker Jessica Polfjärd besökte under fredagen Lantmännens växtförädling i Svalöv. På plats fanns även SalixEnergi Europa AB, som Lantmännen har ett nära samarbete med.

Som ett sista stopp på en tvådagars Skånetur planerades besöket på Lantmännen in. Medvärd var SalixEnergi Europa (SEE) och tanken bakom besöket var att se på möjligheten att använda salix till energiförsörjning i större utsträckning än det görs idag.  

Vid mötet deltog förutom Jessica Polfjärd, Bo Gertsson, Gruppchef Växtförädling, samt Lena Åsheim, VD SalixEnergi Europa AB.

Salix (vide- och pilsläktet) är en så kallad "multi-purpose crop" som utöver att användas till energi och värme även kan ta upp tungmetaller i förorenad mark, öka biodiversiteten, lagra kol och är en mycket energieffektiv gröda som vi i framtiden hoppas kunna använda till biodrivmedel.

Sedan 1987 har Lantmännen och föregångare förädlat Salix. Detta har lett till nya sorter med mycket hög avkastning och förbättrad sjukdomsresistens. Lantmännen ansvarar i sin växtförädling för att ta fram de bästa sorterna. SalixEnergi Europa står för produktion och marknadsföring.

Samarbetet med SEE ger feedback till våra växtförädlare om hur sorterna presterar i praktiken under hantering, odling, förbränning etc, vilket gör att framtida sorter kan skräddarsys efter marknadens krav. Just nu pågår ett spännande forskningsprojekt bekostat av SLF för att introducera den senaste förädlingsmetodiken, genomisk selektion, i salix.