Så förebygger du skador på tröskan under vintern

Här är våra bästa tips för att förebygga skador på din skördetröska under vinterförvaring, så att du har en tröska i toppskick när skördeperioden drar igång.

  1. En ren tröska är mindre attraktiv för skadedjur. Blås ren tröskan med tryckluft. Undvik att tvätta med vatten om det saknas förutsättningar för att tröskan ska torka ordentligt. Avstå från högtryckstvätt nära kullager och elektriska komponenter och kabelstammar.

  2. Återmontera inte inspektionsluckor, såll och förberedningsplan efter att de har demonterats för rengöring. Utan dessa skapas drag i tröskan och i sådan miljö trivs inte gnagare.

  3. Byt olja och filter i motorn snarast möjligt. Det bildas korrosiva ämnen i den gamla oljan som kan skada motorn när den står stilla under en lång period. Kontrollera om det är dags att byta kylarvätska eller om det räcker att kompletteringsfylla. Byt bränslefilter.

  4. Smörj tröskan med fett av godkänd kvalitet – se smörjmedelstabell i instruktionsboken. Undvik så kallade ”sega smörjfetter” då dessa ger mycket värme i bland annat lager, vilket förkortar livslängden avsevärt. Olja in plåtrena komponenter i till exempel skärbord och inmatning.

  5. Anteckna vad som behöver åtgärdas inför nästa skörd. Tiden rinner iväg och snart är det dags igen!

  6. Starta tröskan en gång varje eller varannan månad, låt motorn gå varm samt kör även tröskverk och reglera variatorer till sina ändlägen några gånger. Men undvik att starta tröskan under de kallaste vinterdagarna.

  7. Sist, men inte minst, beställ friskvårdsservice direkt. Det underlättar din planering och du är säker på att tröskan är klar i god tid.