Väderstad

Väderstad erbjuder ett brett utbud av redskap som bland annat inkluderar såmaskiner och jordbearbetningsredskap som till exempel harvar och kultivatorer.

Ett betydelsefullt partnerskap för Väderstad är deras långa samarbete med Lantmännen Maskin. Samarbetet mellan Väderstad och Lantmännen Maskin sträcker sig över mer än 60 år.

Genom detta partnerskap kan Väderstad dra nytta av Lantmännen Maskins starka närvaro och distributionsnätverk i Norden. Detta möjliggör en bred och effektiv distribution av Väderstads produkter till lantbrukare i regionen. Samarbetet har också ökat tillgängligheten av Väderstads reservdelar och servicen- och supporten från Lantmännen Maskin är alltid nära.

Sammanfattningsvis är Väderstad ett framstående företag inom lantbrukssektorn som erbjuder innovativa lösningar för modern jordbearbetning och sådd. Genom deras långvariga samarbete med Lantmännen Maskin kan Väderstad effektivt nå ut till lantbrukare och erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster.

Mer information