Väderstad

Väderstad erbjuder ett brett utbud av redskap som bland annat inkluderar såmaskiner och jordbearbetningsredskap som till exempel harvar och kultivatorer.

Lantmännen Maskin och Väderstad
- starka tillsammans i snart 60 år

Ett betydelsefullt partnerskap för Lantmännen Maskin är vårt långa samarbete med Väderstad. Samarbetet mellan Väderstad och Lantmännen Maskin sträcker sig tillbaka till 1960-talet.

Genom detta partnerskap kan Väderstad dra nytta av Lantmännen Maskins starka närvaro och distributionsnätverk i Norden. Detta möjliggör en bred och effektiv distribution av Väderstads produkter till lantbrukare i regionen. Samarbetet har också ökat tillgängligheten av Väderstads reservdelar och servicen- och supporten från Lantmännen Maskin är alltid nära.

Sammanfattningsvis är Väderstad ett framstående företag inom lantbrukssektorn som erbjuder innovativa lösningar för modern jordbearbetning och sådd. Genom deras långvariga samarbete med Lantmännen Maskin kan Väderstad effektivt nå ut till lantbrukare och erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster.

Mer information

Lantmännen Maskin besöker fabriken i Väderstad