Joskin Trans-KTP

Schaktvagnen Trans-KTP är designad för tufft arbete. Tillåten nyttolast 17-30 ton.

Läs mer på Joskins hemsida

Mer information