Holms PV

Vikplog med ställbart marktryck, fjädrande skärfästen och lång livslängd.

Läs mer på Holms hemsida

Mer information