FMG AA

FMG har utvecklat en diagonalplog anpassad till nordiska förhållanden.

Läs mer på FMGs hemsida

Mer information