I vagnssortimentet från Lantmännen Maskin finns entreprenadvagnar, lastväxlarvagnar och schaktvagnar. Vi har vagnar från Joskin, Humus och K-vagnen.