Varför avbetalning?

Vi erbjuder ett alternativ för finansiering av din investering.

Du slipper kapitalbindning

En investering innebär ofta en stor utbetalning vid inköpet. Kapital binds i investeringen, samtidigt som kostnaden är utlagd på flera år. Väljer du banklån ställer det ofta stora krav på att du ska ställa upp med olika typer av säkerhet samtidigt som det kan ta lång tid för dig att få loss kapital.


Investeringen blir ett tillskott i balansräkningen

Väljer du att istället finansiera genom avbetalning utgör själva investeringsobjektet säkerheten, vilket innebär en betydande förenkling. Dessutom ägs investerings-
objektet, precis som vid banklån, av dig. Investeringen blir ett tillskott till ditt företags balansräkning. På så sätt blir investeringen ett avskrivningsunderlag för kommande resultatplanering.