Förädling av nya höstvetesorter

Att ta fram en ny höstvetesort tar mellan tio och tolv år. Det är längre tid än vad en vårsådd gröda behöver, eftersom varje ny generation odlas under svenska vinterförhållanden. Tina Henriksson, höstveteförädlare i Svalöv, berättar hur förädlingen går till.

Hur går det till att ta fram en ny sort?

– Det börjar med att vi tittar på vilka egenskaper vi vill att en gröda ska ha. Sedan korsar vi två föräldraplantor som vi tror ha de aktuella egenskaperna. Sedan väljer man ut de avkommor som bär på rätt egenskaper och förädlar dem tills det bara är några få plantor kvar som har just de eftersökta egenskaperna. Det är en process i flera steg innan det finns en färdig gröda och tillräckligt med utsäde. 

– Totalt tar det 10-12 år att förädla fram en ny höstsådd gröda, eftersom den måste sås på hösten och testas för att passa den svenska vintern. Till skillnad från vårsådda grödor går det inte att skicka dem utomlands för att snabba på processen genom att så dem två gånger per år.

Läs mer om vår växtförädling här.