Växtförädling med örat mot rälsen

Växtförädling är en långsiktig verksamhet som inte kan stänga alltför många dörrar längs vägen. En viktig del av vårt arbete är att veta vad det svenska lantbruket behöver om åtta till tio år. Samtidigt måste vår växtförädling prioritera hårt för att prestera med spets. För att hålla rätt kurs behöver vi lyssna av behoven och under denna tid på året träffar vi många viktiga intressenter.