Traktorer och frontlastare

Många ersätter lastmaskinen med en robust frontlastartraktor och trenden går mot större traktorer.

Traktorerna kan utnyttjas för fler arbetsuppgifter och därmed användas fler timmar per år, vilket minskar driftskostnaderna. För många är det viktigt att lastaren är enkel att montera och demontera. En traktor med steglös transmission möjliggör en extrem smygkörning vid lastning och lossning, vilket kan förebygga skador på balarna och ge högre foderkvalitet. Fördelar med en fabriksmonterad lastare är framförallt att traktor och frontlastare är anpassade till varandra som en enhet redan från början och att det då tagits hänsyn till faktorer som sikt, serviceåtkomst i motorutrymme och kontroll och styrning av lasten.

Integrerad med frontramen

Valtras fabriksmonterade frontlastare är integrerade med frontramen. För manövrering av frontlastarna finns flera alternativ, delvis beroende på traktormodell: med traktorns egna proportionalventiler och joystick i armstödet alternativt med separat lastarventil och ElectroDrive eller ErgoDrive lastarreglage.

Profi-version

Fendts fabriksmonterade Cargo frontlastare finns även i Profi-version med funktioner integrerade i Varioterminalen. CargoProfi ger möjlighet till såväl vågfunktion som lyfthöjdsbegränsning och minnesfunktioner. Automatfunktionen med två förinställda lägen innebär att du till exempel kan spara ett läge för att greppa balen på backen och ett annat förinställt läge för att lägga balen på vagnen.

Valtra Precision Lift & Load

Gör styrningen av din frontlastare smidigare med hjälp av Valtras applikation Precision Lift & Load. Du styr lastaren direkt från SmartTouch-armstödet. Precision Lift & Load är praktisk, smart och enkel att använda och hjälper dig att bli mer produktiv. Nyfiken? På Valtras hemsida kan du lära mer om appen.