Frontlastarkörning - mekanikern tipsar

Förtida slitage på framhjul och framaxel, samt att lastaren sjunker när den inte används, är de vanligaste problemen som uppstår vid lastaranvändning.

Skador på hjul och däck beror oftast på överbelastning. Sjunkande lastare är en kompromiss mellan prisjakt på tillverkningskostnader och manöverbarhet.

Använd motvikt

Vid frontlastarkörning kan kravet på motvikt i trepunktslyften inte nog understrykas ur såväl säkerhets- som underhållssynpunkt. Genom att använda motvikt flyttas traktorns tyngdpunkt bakåt, vilket innebär att vältningsrisken minskar radikalt. Tyngdpunktsförflyttningen avlastar också framaxel och framhjul, vilket ökar livslängden på däck, fälgar och framaxelns alla leder. Bakhjulsvikter fyller inte samma funktion som en motvikt i trepunktslyften, eftersom bakhjulsvikten inte avlastar framaxeln med viktöverföring som en motvikt gör. En 1 000 kilos motvikt avlastar framaxeln med flera hundra kilo och det kan vara skillnaden mellan överlast och vikt inom toleransnivån för framaxel och framhjul.

Däcken sätts på prov

Balhantering i fält innebär vanligtvis hög belastning då balar transporteras långa sträckor i höga hastigheter. Den här typen av körning sätter framdäcken på prov. Däckens belastning påverkas av både vikt och hastighet. Maximalt tillåten vikt på däcken minskar med ökad hastighet. Lufttrycket i däcken har stor betydelse för hur mycket belastning de tål och genom att öka lufttrycket kan även belastningen ökas. Däcktillverkarna specificerar belastningsindex för sina olika modeller och denna information är viktig att beakta till en frontlastartraktor. Det är tyvärr väldigt vanligt att vi på servicesidan märker att framdäcken är överbelastade efter balhantering.

Några tips att tänka på vid balhantering med frontlastare:

  • Använd motvikt.
  • Höj lufttrycket i framdäcken.
  • Kör lite långsammare när du har tung last i frontlastaren.
  • Smörj ofta.

Tekniska begränsningar

En vanlig uppfattning är att hydraulventiler som används i moderna lastare och traktorer har större internt läckage jämfört med hydraulventiler i äldre maskiner. Av erfarenhet vet vi att på äldre maskiner stannade en upplyft lastare i samma position som den lämnades. Görs samma manöver på en ny frontlastare noteras väldigt ofta att lastaren sjunker, trots att hydraulventilen befinner sig i neutralposition. Normalt sett är det inget fel på ventilerna när detta sker. De ventiler som används är inte av "noll läckage"-typ, utan det finns i princip alltid ett inre läckage som dock inte får vara för stort. En tumregel är att lastarventilen är inom godkänd tolerans om lastaren obelastad sjunker mindre än halva lyfthöjden under en åttatimmarsperiod. Att de från tillverkarnas sida nöjer sig med denna toleransnivå beror bland annat på att precisionen i manövreringen av elstyrda proportionalventiler förbättras om ventilen går lätt.