Ska jag köpa slåtterkross eller slåttermaskin?

Låt erfarenhet, vallprognoser, tidigare vallprover och vallens utveckling avgöra när det är dags för skörd. Ska grovfodret slås av med slåtterkross eller slåtterbalk?

För- och nackdelar med att använda slåtterkross

Om du använder en slåtterkross repas eller krossas grödans vaxskikt så att vatten enklare kan avdunsta och gör normalt att det slagna materialet torkar fortare i strängen. Det är också enklare att använda en slåtterkross om du vill lägga materialet direkt i en smalare sträng för att det sen ska kunna plockas upp av exempelvis en press. Den allra bästa förtorkningen får du om du slår av gräset med en slåtterkross och bredsprider det över hela maskinens arbetsbredd. Baksidan med att använda en slåtterkross istället för en slåttermaskin, är att det blir en lite tyngre maskin för traktorn att bära på, samt att effekten som går åt för att krossa gräset blir lite högre, vilket i sin tur ökar bränsleförbrukningen på traktorn.

Skörda med en stubbhöjd på 8-10 cm. Strängen lyfts då upp från marken och risken för inblandning av jord och eventuella gödselrester minskar. Med slåtterkross påskyndas förtorkningen och krossningen ökar också den yta som är tillgänglig för mjölksyrabakterierna.

Hos Lantmännen Maskin kan köpa slåtterkrossar från Fendt och Kuhn. Läs mer om Fendt Slicer här och Kuhn FC här.

För- och nackdelar med att använda slåttermaskin

Använder du en slåttermaskin, gör du egentligen inget mer än att klippa av gräset och lägger det i en sträng som i normalfallet är lika bred som balkens arbetsbredd, minus eventuell utrustning som samlar ihop materialet i ytterkanterna. Det är svårt och en aning komplicerat om du skulle vilja lägga ihop en smalare sträng efter en slåtterbalk eftersom det inte finns ett naturligt flöde genom maskinen, likt det du får med rotorn på en slåtterkross. En fördel med slåttermaskinen är att den väger mindre än en motsvarande slåtterkross med samma arbetsbredd samt att det går åt mindre energi för att driva den. Förtorkningen tar lite längre tid med en slåttermaskin eftersom grödan inte bearbetas utan bara klipps av och läggs i en sträng.

Hos Lantmännen Maskin kan köpa slåttermaskiner från Fendt och Kuhn. Läs mer om Fendt Slicer här och om Kuhn GMD här.

Förtorkning – plus och minus med en slåttermaskin

+ Grödan torkar inte ifrån en lika lätt – du har mer tid på dig innan du behöver stränglägga.
+ Det avslagna materialet är lite mer tåligt om det skulle komma regn på det eftersom det inte är bearbetat.
- Skulle det vara regn i prognosen finns risk att materialet inte hinner torka tillräckligt.
- Eftersom materialet inte kan läggas i en sträng direkt behöver du oftast ha en strängläggare till förfogande. Det behövs alltså en extra maskin för att få ihop materialet till en sträng.

Bägge teknikerna har sina för- och nackdelar. Diskutera gärna med oss om vilket som är bäst utifrån dina förutsättningar.