LM2 Ekonomi

Du som är ansluten till LM2 får även tillgång till vår ekonomiportal. Här tillhandahåller vi en rad olika tjänster och funktioner som underlättar för dig.

Med LM2 Ekonomi kan du:

  • Utföra dina utbetalningar av tillgodohavanden hos Lantmännen till dina föranmälda bankkonton eller bankgiron. Du kan även välja kreditposter, välja datum framåt i tiden samt se de föranmälda kontona.
  • Betala fakturor med tillgodohavanden på Lantmännen
  • Överföra kreditfakturor och andra tillgodohavanden till dina saldokonton på Lantmännen
  • Se dina aktuella kontosaldon hos Lantmännen
  • Ändra intervall och avbeställa Kontobesked samt kontoutdrag för Avräkningskonto (AK)
  • Skriva ut kopia av faktura, kreditfaktura och avräkningar.
  • Få kopia av faktura, kreditfaktura, årsbesked och medlemsbesked.

Behörigheter 

En av de stora fördelarna med LM2 Ekonomi är att du kan tilldela behörigheter till exempelvis anställda, revisorer eller redovisningskonsulter, du avgör själv hur mycket behörighet de ska få till ditt konto. Fördelen med att ge sin revisor behörighet är att de själv kan logga in och ta ut underlag till exempelvis bokföringen.

Öppettider

Tjänsterna Överför saldo, Överför kreditpost, Betala faktura och Utbetala har öppet mellan kl. 06.00 och 23.00. Alla övriga tjänster på LM2 Ekonomi, som t ex Kontoöversikt, har öppet dygnet runt.

Säkerhet 

För att komma åt LM2 Ekonomi krävs inloggning med BankID.