Handla i Lantbruks e-handel

När du beställer foder via nätet gäller alltid samma Allmänna försäljningsvillkor, kreditvillkor och produktspecifika villkor, som vid beställning av säljare eller via kundtjänst.

Vårt tillgängliga sortiment

I vår näthandel erbjuds vårt fodersortiment. I de fall en produkt inte är beställningsbar, eller du inte hittar det du söker, så hänvisar vi till din säljare eller vår kundtjänst som hjälper dig.

Förutom att en produkt kan vara slutsåld, kan följande produkter inte beställas via beställningstjänsten på nätet:

Betfor och andra foderråvaror med direktleverans från leverantör

För bulkfoder kan inte beställningar för leverans med flakbil göras via nätet.

Ovanstående produkter går givetvis att beställa via din säljare eller via kundtjänst på 0771-111 222.

Vår leveransservice

Via nätet erbjuder vi leveransservice Normal.  Du kan påverka första möjliga leveransdatum genom att välja ett datum i den kalenderfunktion som finns vid ”Valt datum”.  Vid akut behov av foderleverans kan du beställa Express via kundtjänst på 0771-111 222.

Tillvalstjänster till leveransservice som Egen lossning eller Hämta själv kan inte beställas via nätet. Önskar du lossa eller hämta själv, så beställer du via din säljare eller vår kundtjänst på 0771-111 222.

Texter på order

Samtliga order som läggs via nätet går rakt in i våra system och kommer inte att ses av, eller behandlas av, någon innan bilen lastas.

I fälten ”Ev. meddelanden till chaufför”, ”Ditt ordernummer” och ”Ditt referensnummer” kan texter skrivas. Meddelande till chaufför får endast innehålla information om specifika förhållanden vid lossning. Ingen information som rör ändrade förutsättningar för order kan skrivas i dessa fält. Det gäller t ex information om silofördelning, vagn eller kärra i stället för vald silo, annan leveransadress, annan artikel än den beställda, egen hämtning, egen lossning med mera.

Om du behöver lämna mer specifik information om din beställning ber vi dig kontakta kundtjänst på 0771–111 222.

Uppdaterade kunduppgifter

Det är alltid viktigt att dina kunduppgifter är uppdaterade. Kunduppgifterna kontrollerar och uppdaterar du enkelt via menypunkten "Inställningar" som du ser när du loggat in på vår websida. Tänk på att det kan ta upp till tre arbetsdagar för eventuella ändringar att slå igenom. Kontrollera gärna särskilt att e-postadressen är korrekt eftersom orderbekräftelser skickas dit.

Behandling av personuppgifter

Lantmännen Lantbruk behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Lantmännen Lantbruk är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar. I den mån kunden är en privatperson eller enskild näringsidkare är Lantmännen Lantbruk skyldig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning att informera om den personuppgiftsbehandling som sker under dessa villkor. Om kunden är ett företag med anställda i, ansvarar kunden själv för att ge de anställda sådan information.

Personuppgifter som behandlas om kunden är t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post adress, personnummer, organisationsnummer, kundnummer,  köphistorik samt betalning- och faktureringsuppgifter. 

Lantmännen Lantbruk behandlar kundens personuppgifter för följande ändamål:

  • För fullgörande av köpeavtalet med kunden;
  • För fullgörande av Lantmännen Lantbruks rättsliga skyldigheter;
  • För att informera kunden om Lantmännen Lantbruks tjänster och ändringar av dessa villkor;
  • För marknadsföringsändamål, vilket kan ske via mejl, telefon och sms/mms, om Lantmännen, dess koncernbolag och Lantmännens samarbetspartners. Vill Kunden inte ta fortsatt del av sådan marknadsföring, kontakta Lantmännen på kontaktuppgifter nedan. Direktmarknadsföring kan i viss mån vara anpassad baserad på ett fåtal parametrar som samkörs från olika källor, som t.ex. lantbrukets storlek, produktion och omsättning;
  • För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla Lantmännen Lantbruks tekniska plattformar; samt
  • För rapporteringsändamål.

Kundens personuppgifter behandlas för att Lantmännen Lantbruk ska kunna fullgöra skyldigheter enligt avtal med kunden eller för att Lantmännen Lantbruk har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter som överväger kundens intresse av att personuppgifter inte behandlas.

Lantmännen Lantbruk lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part utanför Lantmännens koncern, utom då det, till följd av lag, föreskrift eller myndighets beslut, är Lantmännens Lantbruks skyldighet att lämna personuppgifter till tredje part. Vidare använder Lantmännen Lantbruk i vissa fall IT-leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som kan ha åtkomst till koncernens IT-miljöer från tredje land utanför EU/EES. Bolag som hanterar personuppgifter för Lantmännen Lantbruks räkning får alltid teckna ett personuppgiftsavtal med Lantmännen Lantbruk. I relation till leverantörer utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler utgivna av EU-kommissionen.

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har kunden rätt att under vissa omständigheter begära tillgång till och rättelse av personuppgifter, invända mot behandling och få den begränsad samt en rätt till dataportabilitet. Kunden har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om kunden anser att personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

För mer information om Lantmännen Lantbruks behandling av personuppgifter eller för att göra rättigheter gällande, kontakta dataskyddsombud@lantmannen.com

Kontakta kundtjänst

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 0771-111 222 eller e-mail lantbruk.kundtjanst@lantmannen.com. Vi har öppet vardagar 07.00-17.00.