Vårkorn Lexy: Sveriges nästa stora maltkornssort

Högestad är ett stort gods på Österlen i södra Skåne. Med 13 000 hektar mark är det Skånes största enskilda skogs- och lantbruksverksamhet. Av totalarealen odlas det på 1800 hektar produktiv åkermark det vill säga växtodling i egen regi. Resterande är skog, betesmark och utarrenderad mark. 

Högestad har även djurproduktion med köttdjursbesättning på ungefär 260 kalvande. På lantbruket arbetar det sju personer. Vi har pratat med lantmästaren Anna Danielsson som sedan drygt ett år tillbaka är driftschef på Högestad. Anna är uppväxt på gård och har stort intresse för lantbruket. 

Anna berättar att på Högestad har de en traditionell växtföljd med sockerbetor, korn, höstraps, ofta två års höstspannmål med antingen vete eller råg. Därtill har Högestad även slåttervallar till djuren samt gräsfröodling. På 200 hektar odlas ett och samma sorts korn. Nytt för 2023 var att det nya maltkornet Lexy odlades. 

Lexy är en ny sort som Lantmännen erbjuder och förväntas bli Sveriges nästa stora maltkornssort. Tidigare har Högestad odlat maltkorn Laureate, men beslöt sig för att testa nya sorten Lexy. Det som är viktigt med ny sort är att den nya behöver slå den förra på något vis. Den huvudsakliga anledningen till att Högestad valde Lexy är för att den är högavkastande och med lite lägre proteinhalt, så man kan våga gödsla på den för att få upp skörden utan att vara rädd att proteinet ska sticka i väg.   

– Det var det främsta argumentet till varför jag ville att vi skulle odla Lexy, säger Anna. Eftersom Lexy har just lägre protein så har man ett bredare fönster på proteinhalten, men kan ändå bibehålla samma höga skörd. 

Hur gick det för Lexy på Högestad? 

Anna berättar att de kom ut och sådde tidigt: – Vi sådde 12 april och vi fick lite regn precis när vi hade sått, det såg väldigt fint ut och den stockade sig bra. I södra Skåne blev det sen torrt som på så många andra håll i landet. Inget regn kom förrän början på juli och då började det regna för mycket. Regnet kom för sent helt enkelt. Vi får tacka att vi hade så pass svalt som vi hade så det inte var så varmt, det har varit torrt men ändå svalt. 

Vädret påverkade absolut skördenivån, det blev lägre avkastning på grund av hur året såg ut, men det kan man inte skylla sorten på, säger Anna. Torkan slog till och gav problem överallt. Skördenivåerna blev inte som vi förväntade oss för någon gröda. Gällande proteinhalten har vi i skrivande stund inte fått slutresultatet ännu. 

Lexy har fina stråegenskaper och det håller Anna med om. Den stod sig fint hela säsongen, det var inget problem med något som hade lagt sig, inte ens under de värsta regnen. 

Det som är viktigt när man odlar maltkorn är hög skörd samt att proteinhalten varken ska vara för låg eller för hög, den ska ligga stabilt. Anna menar också att det är viktigt att en sort dessutom är tolerant mot framför allt svamp. 2023 var ett insektsår men det är inte sortrelaterat, och det är heller inte ogräs. Med det sagt är det framför allt viktigt med en god svamptolerans. Högestad kunde dra in på en svampbehandling på Lexy, vilket är positivt. 

Väder kan ingen av oss inte påverka men skulle du rekommendera Lexy till någon annan att odla och i sådant fall varför?  

– Ja, absolut! Lexy har chans till bra skörd och just hög skörd och rätt proteinhalt är a och o för en lönsam maltkornsproduktion. Det menar jag att Lexy har under ett mer normalt år. Jag tänker testa Lexy även 2024 om Lantmännen vill ha odlare till den. Jag gillar konceptet och jag tror på den. Mycket hög avkastningspotential, det lockar verkligen!