Väderstad lanserar ett nytt innovativt stopphjul till Tempo

För att öka såprestandan ytterligare, introducerar Väderstad det nya unika stopphjulet Väderstad ProStop.

Tack vare dess innovativa design säkrar ProStop en utmärkt jordkontakt för varje frö, trots hög såhastighet.

Det nya stopphjulet ProStop är konstruerat med gummiekrar som absorberar yttre tryck. I och med detta påverkas inte hjulets precisa yttre profil då det körs i såfåran.

- Det nya stopphjulet Väderstad ProStop tar upp stötar i sin kärna. Detta innebär att kontakten mellan hjulet och fröet aldrig påverkas. ProStop säkrar den viktiga jordkontakten för varje frö, samtidigt som packskador på såfårans sidoväggar minimeras, säger Mattias Hovnert, Sälj- och marknadschef på Väderstad, och tillägger:

- Resultatet ses i en jämn uppkomst och hög skördepotential över hela fältet.

Den huvudsakliga uppgiften för ett stopphjul är att säkra en optimal jordkontakt för fröet genom att placera varje frö i såfårans botten. Då det utsätts för yttre tryck, brukar ett traditionellt stopphjul vanligen absorbera stötar genom att platta ut sin yttre hjulprofil något. Detta äventyrar dess förmåga att skapa jordkontakt för fröet, samtidigt som ett tryck läggs på såfårans sidoväggar.

- Eftersom det nya ProStop-hjulet tar upp stötar i sina ekrar istället för yttre profil, utökas såprestandan. Precis som precisionssåmaskinen Tempo, är även ProStop byggd för att leverera utmärkta resultat vid en mycket hög såhastighet, säger Mattias Hovnert, och fortsätter:

- ProStop arbetar tillsammans med Tempos utmatningssystem för att ge varje frö optimala groningsbetingelser.

Det nya stopphjulet Väderstad ProStop blir tillgängligt för alla Tempo-precisionssåmaskiner i juni 2020. Det är även möjligt att eftermontera ProStop på samtliga maskiner från årsmodell 2020 och framåt.