Vad händer inom spannmålsinfrastrukturprojekten i Norr Mälaren?

Jo, massor av grejer! Men inte så mycket som syns för dem som inte är involverade i projekten. Därför kommer här en kort uppdatering.

De två stora förändringarna är som bekant att vi ska lämna våra spannmålsanläggningar i Stockholm efter skörden 2027 och Västerås efter skörden 2028. Detta innebär att den spannmål som vi normalt hanterar på dessa anläggningar (knappt 200 000 ton i skörd) skall hanteras på våra andra anläggningar. Detta kommer vi att lösa genom investeringar i flertalet anläggningar i mellersta Sverige. De tre största projekten blir investeringar i Hargshamn, Köping och Västerås.

- Att ha hög mottagningskapacitet är A och O för oss och för våra kunder eftersom skördarna blir kortare och intensivare. Som exempel räknar vi med att ta emot över 12 000 ton per dygn i Hargshamn när det kommer in som mest! I Hargshamn och Köping ökas mottagningskapaciteten med bättre möjligheter för flisbilar, större flexibilitet i anläggningen samt mer lagring och torkkapacitet. Att ta emot foderspannmål i anslutning till foderfabriken i Västerås är logiskt och ger oss både lägre transportkostnader och möjlighet till lagring av andra foderråvaror övriga delen av året, säger Gustaf Tynelius, projektledare för projekten i Norr Mälaren, och tillägger:

-  Men dessa tre investeringar som bas kommer vi även att se över vår kapacitet i bland annat Strängnäs, Sala, Fjärdhundra, Södertälje och Hedemora. Vi kommer också att investera i en spannmålsplatta i närheten av Västerås.

Förstudierna för att definiera kapacitetsbehoven samt anbudsprocessen för Köping och Hargshamn är redan i gång och kommer att pågå under cirka ett års tid. För övriga anläggningar startar förstudierna i slutet av året.

Vill du veta mer om projekten kan du ta del av inspelningen från det digitala kundinformationsmötet som anordnades i februari (hittas här i LM2, inloggning krävs).