Styrfilssynk för effektivare lantbruk – ett samarbete över gränser!

Dataväxt, markartering.se, Hushållningssällskapet, Agronod och Lantmännen är stolta över att kunna lansera styrfilssynk, en ny funktion som förenklar vardagen för lantbrukare och rådgivare!

– Detta är ännu ett sätt att tillgängliggöra precisionsodling och tillsammans med olika organisationer inom du gröna näringarna så har vi haft ett gemensamt mål – underlätta vardagen för våra lantbrukare säger Johan Wågstam, en av de drivande krafterna från Lantmännen Lantbruks sida. Tillsammans har vi utvecklat en lösning som gör att tilldelningsfiler kan skickas direkt till uppkopplade maskiner, utan behov av USB-minnen.

Med styrfilssynk kan näringsbalansberäkningar överföras från CropPLAN till markkartering.se och vidare till maskinen. Detta sparar tid och gör det enklare att komma igång med precisionsodling. Funktionen kommer att lanseras på Borgeby Fältdagar den 26–27 juni.

För att använda styrfilssynk behöver användare vara kunder hos både markkartering.se och Dataväxt. Agronod säkerställer att datadelningen mellan markkartering.se och Dataväxt sker tryggt och säkert. Endast nödvändig information för att skapa styrfiler delas, och lantbrukare kan när som helst återkalla sitt samtycke.

Vi ser fram emot att träffa kunderna på Borgeby Fältdagar och visa hur styrfilssynk kan bidra till ett mer effektivt lantbruk!