Spannmålsanalyserna flyttas till Cereallaboratoriet

Till skörd 2023 genomför Lantmännen det sista steget i förändringen av hanteringen av spannmålsanalyser. De spannmålsanalyser som idag genomförs på Eurofins i Kristianstad flyttas då till Cereallaboratoriet.

Cereallaboratoriet i Svalöv har sedan skörd 2015 utfört avräkningsanalyser på raps och sedan 2020 på havre och kommer från skörd 2023 genomföra analyserna även på korn och vissa veteanalyser. Detta innebär inga förändringar i analyshanteringen som sker på Lantmännens mottagningslaboratorier ute på våra anläggningar, utan provtagning kommer fortsätta som idag. De prover på korn och vete som tidigare skickats till Eurofins kommer från skörd 2023 att skickas till Cereallaboratoriet. Cereallaboratoriet är liksom Eurofins ackrediterat av Swedac, vilket innebär en tredjepartscertifiering och kontroll som säkerställer opartiskheten och kvaliteten på analyserna.

Anledningen till förändringen är dels att vi ser möjlighet att effektivisera analyshanteringen genom att nyttja befintliga resurser bättre, men också möjlighet att säkerställa en långsiktig kunskap inom spannmålsanalyser och ligga steget före när lagstiftning förändras och den tekniska utvecklingen går framåt.

Eurofins kommer fortsatt att på uppdrag av Lantmännen genomföra analyser av foder och produktsäkerhetsanalyser av spannmål.