Smidigare foderbeställningar med SMART Silo

SMART Farming är Lantmännens koncept för att nå ut med ny teknik och bidra till den digitala utvecklingen av svenskt lantbruk, för att öka produktiviteten och lönsamheten på gårdarna. 

Silosensorer har länge varit en återkommande och viktig fråga i dialogen med foderkunder, men historiskt har det ofta fallit på genomförbarhet och för hög kostnadsnivå. SMART Silo är i teorin en lika smart som enkel lösning för att ge lantbrukaren en snabb överblick av sina foderlager oavsett var man befinner sig. Det skapar förutsättningar för att kunna beställa rätt kvantitet i rätt tid och minskar risken att kunden plötsligt står utan foder i silon. För Lantmännens del blir resultatet, förutom bättre service och därmed förhoppningsvis mer nöjda och lojala kunder, färre akuta beställningar som kostar både tid och pengar i produktionen.

I piloten deltar 18 foderkunder på Gotland och 12 på fastlandet. Det pågår tester med två olika system parallellt för att kunna utvärdera för- och nackdelar. Frida Dalemar är projektledare för Smart Silo. "Vi har äntligen alla 60 silos anslutna och arbetar för att få in bra rutiner och säkerställa datakvalitet för att undvika överraskningar och feltolkningar", säger Frida. "Men jobbet handlar verkligen inte bara om teknik, utan också om människor och förväntningar".

En person som följer projektet dagligen är Tilde Larsson, Nötforsäljare på Gotland, som har tio kunder med i piloten "Det mest intressanta med projektet är givetvis smidigheten och möjligheten att ha koll på foderlagren. Smart silo är ett bra hjälpmedel för lantbrukarna. Samtidigt ska man inte sopa utmaningarna under mattan, som till exempel kameror som strular eller oregelbundna uppdateringar, vilket gör att man inte kan lita på systemet till 100 procent", säger Tilde. "Men min uppfattning är att kunderna vill fortsätta med den smarta tekningen framöver, eftersom den ger så många fördelar. Systemen blir mer och mer stabila och tillsammans med kunderna lär vi oss hela tiden att dra nytta av tekniken". Färre expressbeställningar och bättre koll på häng i fodersilon är enkla och konkreta förbättringar för lantbrukaren.    

En annan del av projektet handlar om att utveckla affärsmodellen för Smart Silo. För den delen ansvarar Lars Hermansson, Marknadschef Foder. I grunden finns det två modeller – antingen lägger kunden order, efter en påminnelse från Lantmännen, eller så ansvarar Lantmännen för orderläggningen när systemet signalerar. Affärsmodellen där kunden lägger order ger en stabilitet och möjligheten erhålla full rabatt samtidigt som man kan undvika kostnader i form av express- och fastdagsavgifter. I fallet då Lantmännen ansvarar för orderläggningen slipper kunden detta moment och för Lantmännen finns möjligheter till effektivare logistik- och produktion genom bättre planeringsförutsättningar. "Det finns fördelar med båda modellerna", konstaterar Lars. "Men eftersom kunderna är olika är det viktigt att vi kan erbjuda lösningar som passar både olika företagare och olika former av produktion".

Inom projektet sker utvärderingar och uppföljningar kontinuerligt och alla samlade erfarenheterna lägger grunden för kommande beslut. "Jag är försiktigt positiv, alla ser den stora potentialen med Smart Silo. Jag gissar att det i slutändan blir en fråga om acceptabel kostnadsnivå och tajming, avslutar Frida. Pilotfasen pågår fram till sommaren, där responsen och intresset från kunder kommer att påverka hur projektet tas vidare."