Ny upplaga av Sveriges mest uppdaterade och omfångsrika odlingsguide – fälthandboken Odla

Kunskapen om hur lantbruk bedrivs i praktiken har överförts i generationer men i takt med att förutsättningarna förändras allt snabbare och att tekniksprången avlöpt varandra har detaljerna, instruktionerna och lathundarna kommit att bli en omfattande volym.  

Publikationen Odla som är Lantmännens fälthandbok samlar all viktig information om produkter och strategier för växtodlaren. Denna publikation tas årligen fram och finns även digitalt sedan 6 år tillbaka.

Odla är Sveriges mest uppdaterade och omfångsrika odlingsguide i både tryckt och digitalt format. Den innehåller Lantmännens odlingsstrategier och odlingskompetens som är framtagna i fälttester under verkliga förhållanden på Lantmännens gårdar.

I Odla presenteras behandlingstekniker för växtskydd, resistens, problemogräs, utsäde och betning, strategier för växtnäring, markkartering och kalkning samt precisionsodling.

Digitala Odla uppdateras regelbundet för att alltid innehålla den senaste informationen gällande dispenser eller nyregistrering av växtskyddsprodukter. Med de digitala blandbarhetstabellerna för växtskydd och val av ogrässtrategi utifrån ogräs görs informationen lättillgänglig under säsong. 

Digitala Odla finns alltid tillgänglig i mobilen, surfplattan eller datorn och nås på www.odla.lantmannenlantbruk.se

– Fälthandboken Odla går att finna i de flesta traktorer och gårdskontor runt om i landet. Den samlar Lantmännens växtodlingsstrategier och ses ofta som ett heltäckande odlingsråd som används under hela året. Genom Odla bidrar vi till hållbar lönsamhet på gårdsnivå, berättar Erik Pettersson, växtodlingsrådgivare och ansvarig för Odla, Lantmännen Lantbruk. 

Handboken som idag når en upplaga på 11 000 fysiska exemplar har genom tiderna även hetat ”Praktikan”, ”Fälthandboken” och ”Växtodlingens När Vad Hur” i olika delar av Sverige.  

Sedan 2012 har fälthandboken gått under namnet Odla. År 2019 tillgängliggjordes den drygt 300-sidiga handboken även digitalt för första gången. Digitala Odla används både av våra kunder, säljare, rådgivare och andra branschkollegor. 

Från år till år har även den fysiska skepnaden uppdaterats för att bättre möta lantbrukarnas behov ute i fält. I tryckta Odla används ett hållbart och tåligt papper som ska kunna användas i traktorn eller på kontoret, under hela året.

Ta del av mer information, beställ ditt exemplar eller ta del av den digitala versionen av Odla på www.odla.lantmannenlantbruk.se

 

För mer information, kontakta gärna:  

Erik Pettersson, växtodlingsrådgivare och ansvarig för Odla, Lantmännen Lantbruk 
E-post: erik.pettersson@lantmannen.com 

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00  
E-post: press@lantmannen.comOdla 2024