Missade du invigningen av Framtidsgården Svalöv?

Den 14 juni invigdes Lantmännens nya Framtidsgård!

Nu öppnar Lantmännen en av världens modernaste och mest avancerade växtförädlingsanläggningar där nya växtsorter kommer att utvecklas snabbt och med precision. Med växtförädling kan vi ta fram växtsorter som ökar skördar, har ökad motståndskraft mot klimatförändringar och som har nya kvalitativa egenskaper. Växtförädling kommer att hjälpa oss nå målen i Sveriges livsmedelsstrategi och ett mer lönsamt och hållbart jordbruk.

Vi inviger Framtidsgården Svalöv och den nya anläggningen med ett seminarium där experter inom växtförädling, akademi och industri möts för att diskutera möjligheter och utmaningar. Seminariet webbsänds från Lantmännens växtförädlingsanläggning i Svalöv.

Talare:
Per Arfvidsson, Executive Vice President Operations, Lantmännen
Elisabeth Ringdahl, Divisionschef, Lantmännen Lantbruk
Alf Ceplitis, Gruppchef Förädling, Populationsförädling & Technology Manager, Lantmännen
Peter Annas, Director Group R&D & Innovation, Lantmännen
Bo Gertsson, Chef Förädling Vall/Oljeväxter/Salix, Lantmännen
Lena Åsheim, Lantbrukare och styrelseledamot, LRF
Claes Johansson, Director Sustainable Development, Lantmännen
Christina Lunner Kolstrup, Dekan och forskare, SLU
Carina Knorpp, Senior rådgivare Lantbruk, Näringsdepartemente
Tina Henriksson, Gruppchef Förädling, Stråsäd & Seniorförädlare höstvete, Lantmännen
Aakash Chawade, Universitetslektor och docent, SLU
Lovisa Madås, Moderator