Mira 28 och Libra 23: stjärnskott på vallhimlen

Vallproducenter efterfrågar allt oftare en vall som klarar av att skördas fyra till fem gånger per säsong med hög TS-skörd samtidigt som fodret ska hålla en bra kvalitet, gärna kunna kombineras i en majsfoderstat och vara robust nog att klara av torkpåfrestning. Utifrån de kriterierna tog Lantmännen förra året fram Mira 28 och Libra 23. 

Mira 28 och Libra 23 har utvecklats för att möta efterfrågan på torktåliga och högavkastande vallar som passar i ett intensivt skördesystem.

Per-Anders Andersson, växtodlingsrådgivare

Mira 28 får Swaj sällskap av timotej Switch och engelskt rajgräs SW Birger. Timotej bevisar gång på gång i utfodringsförsök att det är vallgräset som bidrar mest till mjölkavkastning och därför har Switch en självklar plats i denna vallblandning vars målgrupp är mjölkkor. Engelskt rajgräs är ett smakligt och smältbart gräs med god förmåga att återväxa. Andelen är relativt låg i Mira 28 och det beror på att engelskt rajgräs kan konkurrera ut rörsvingel under etableringsåret och vallår ett. Rörsvingel blir starkare med åren men är långsam i etableringen medan engelskt rajgräs tvärtom är aggressivt. Med fördelning av arter i Mira 28 blir resultatet en rörsvingeldominerad vall balanserad med timotej och engelskt rajgräs. Vitklövern Edith finns med för att ge ett tillskott av protein till fodret, men framför allt för att vitklöverns växtsätt täcker eventuella körskador och luckor som kan uppstå i vallen på ett fint sätt. 

Libra 23 är en gräsblandning där tre arter kombinerats. Ängssvingeln Tored var banbrytande när den lanserades för några år sedan och höjde avkastningsnivån för ängssvingel rejält. Tored hänger väl med i avkastningsnivåerna som rörsvinglarna presterar i de officiella svenska försöken och kombinerar dessutom volym med bättre smältbarhet än rörsvinglarna. I ett utfodringsförsök på Lantmännens försöksgård Viken och visade Tored goda resultat i mjölkavkastning. Balansen och konkurrensen mellan arterna i vallen är viktig för slutresultatet och ängssvingel är en art som harmoniserar väl med rörsvingel och timotej. Libra 23 ger en härdig och odlingssäker vall och passar väl i områden där engelskt rajgräs inte är ett alternativ.