Maskinerbjudanden för lantbrukare anslutna till Klimat & Natur

För att ytterligare underlätta för omställningen mot framtidens jordbruk, erbjuder Lantmännen Maskin våra Klimat & Natur-odlare klimatsmarta lösningar som en bonus vid köp av ny traktor från Fendt eller Valtra.

Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur har som syfte och mål att driva omställningen till framtidens jordbruk och på sikt uppnå klimatneutralitet. De gårdar som odlar enligt programmet minskar sina klimatavtryck med upp till 30 % genom att de odlar enligt kriterier som minskar klimatpåverkan och gynnar biologisk mångfald. De använder fossilfria bränslen och klimatsmart mineralgödsel. Gårdarna kombinerar moderna metoder som GPS-styrning och precisionsodling med konkreta insatser för att gynna biologisk mångfald, såsom blommande zoner och lärkrutor. Programmet skapar möjligheter för lantbrukare att göra hållbara investeringar på gårdarna utan att det sker på bekostnad av lönsamheten. Målet är att alla gårdar i Sverige ska ges möjligheten att ställa om.