Låg spannmålskvalitet påverkar årets poolpriser

Lantmännen presenterar idag sina priser för pool 1. Årets ogynnsamma odlingsförhållanden och problematiska skörd har haft stor påverkan på poolpriserna.

Årets svenska spannmålsskörd var som bekant mycket problematisk på de flesta håll i landet. Försommarens torka avlöstes av ett ihållande regn, vilket påverkade både avkastning och kvalitet. Jordbruksverkets senaste prognos visar på en spannmålsskörd på 4,2 miljoner ton, men något som dessutom sticker ut extra i år är det exceptionellt dåliga kvalitetsutfallet för flertalet grödor. Det är ovanligt att vi drabbas av kombinationen av dålig avkastning och dålig kvalitet.

– I maltkornet sågs höga proteinhalter, låg grobarhet, grönskott och fusarium, i havren brottades vi med grönskott, mörk färg och DON medan kvarnveten och rågen drabbades av låga falltal. Nära hälften av allt kvarnvete samt majoriteten av maltkornet som levererats till Lantmännen under skördeperioden har klassats som foder, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Den låga skörden och det dåliga kvalitetsutfallet har haft stor påverkan på årets poolpriser. Poolvolymerna handlas med under perioden mars till november och poolpriset är resultatet av Lantmännens samlade spannmålsaffärer. Innan skördens kvalitet är känd handlar Lantmännen utifrån ett normalt kvalitetsutfall.

– I år, när skördeutfallet avvek från avtalad volym och framför allt kvalitet, behövde vi gå ut på den internationella marknaden för att köpa in kvarnvete och maltkorn av rätt kvalitet för att kunna leverera på våra åtaganden. Samtidigt har vi fått stora volymer foderspannmål att sälja under perioden från skörd och framåt, i en marknad där priserna på foderkvalitet varit väldigt låga pga. att flera länder runtom Östersjön också haft dåligt kvalitetsutfall, säger Mikael Jeppsson.

Både en bit in i skörd, och framför allt direkt efter skörd, visade priserna på svensk kvarnvete en uppgång vilket också avspeglas i poolpriserna för just kvarnvete. Svenskt kvarnvete som med bra kvalitet, dvs. över 250 i falltal med en bra rymdvikt och en bra proteinhalt, har det varit hög efterfrågan på under ett par veckor på hösten vilket speglar sig i poolpriserna. En extra ovanligt hög premie uppstod för kvarnvete som inte var stråförkortat.

Det samlade kvantitets- och kvalitetsutfallet är den sämsta sedan 2018. Men en stor skillnad mot 2018 är att de svenska odlarna blivit mer professionella i sin riskhantering.

– Lantbrukarna såg tidigt att risken för en lägre skörd var stor, med tanke på den torra våren och försommaren vi hade, Detta gjorde lantbrukarna mer restriktiva med att sälja sin spannmål för att kunna uppfylla de åtagande man gjort. Vidare under skörden har många kunder nyttjat möjligheten att kvalitetsväxla, dvs att innan leveransdagen växlat från den kvalitet som var avtalad till den kvalitet som faktiskt fanns. Detta gjorde att lantbrukaren fick ut maximal ersättning för spannmålen samtidigt som vi kunnat styra varan till rätt mottagningsplats från början, säger Mikael Jeppsson.