Lantmännen inför dagspriser på gödsel

Från och med den 6 februari kommer Lantmännen att införa dagspriser på gödsel. Det innebär att våra kunder kommer få än mer marknadsmässiga priser.

– Marknaden för gödsel är idag betydligt mer volatil än vad den tidigare varit där prissvängningarna är större och sker snabbare. Genom att införa dagspriser på gödsel säkerställer vi att vi erbjuder gödselpriser som speglar den aktuella marknaden, både i upp- och nedgång. För kunden innebär det en trygghet att alltid veta att priset är aktuellt och väl speglar marknaden, säger Göran Larsson, produktchef Gödsel och Kalk.

Frågor och svar

Vad innebär dagspris gödsel?
Dagspris innebär att Lantmännens gödselpriser kan uppdateras dagligen, där eventuellt nytt pris uppdateras på morgonen.

Kommer priserna att ändras varje dag?
Priserna kommer att uppdateras så snart förändring av marknadspriserna sker. Det innebär att priset under vissa perioder kan ändras flera gånger under en vecka och under andra perioder kan det dröja flera veckor mellan ändringarna.

Varför inför Lantmännen dagspris?
Marknaden på gödsel är betydligt mer volatil än tidigare där priserna rör sig upp och ner i snabbare takt, vilket gjort det svårare för kunden att hålla sig uppdaterad kring marknadssvängningarna. Med dagspriser kan Lantmännen presentera ett pris som speglar aktuell marknad, både i upp- och nedgång.

Vad styr marknadspriset?
Lantmännen köper gödsel på en internationell marknad, där tillgång och efterfrågan styr. Världsmarknadspriser på urea och naturgas har också stor påverkan. Efter Rysslands invasion av Ukraina har vi sett betydligt större marknadsrörelser än tidigare.

Hur påverkar detta mig som kund?
Du som kund kommer alltid erbjudas ett aktuellt och marknadsmässigt gödselpris. Priser som kommuniceras gäller innevarande dag. Detta gäller även offerter.

 

Övriga frågor hänvisas till din säljare eller till kundtjänst.