Lantmännen utökar sitt engagemang i Dataväxt

Det händer och pratas mycket om den digitala utvecklingen och datadelning på växtodlingsområdet. Dataväxt har gått från pionjär inom växtodlingsdokumentation till att idag vara en erfaren nyckelspelare på den nordiska marknaden – hela tiden med nyttan för lantbrukaren i första rummet. Nu utökar Lantmännen sin ägarandel i bolaget, en satsning på den fortsatta digitala utvecklingen inom svenskt lantbruk.

Dataväxt är ett fristående bolag med huvudkontor på Västgötaslätten och verksamhet runt om i Sverige, Norge och Finland. Bolaget startades för nära 30 år sedan av Torbjörn Djupmarker, teknikintresserad växtodlare som tyckte att det saknades ett bra systemstöd som vände sig till lantbrukaren. ”Dataväxt har varit en helt fantastisk resa. Att våra tankar och idéer skapat möjligheter för svenskt lantbruk, det kunde inte varit bättre.”

Företaget med ett femtiotal anställda har visat en positiv utveckling de senaste åren. Fredrik Djupmarker, VD, leder bolaget tillsammans med sin ledningsgrupp som ansvarar för utveckling, försäljning och marknadsföring samt montering och support. Peter Annas, idag VD för Lantmännen Maskin, är Dataväxts ordförande och har så varit ända sedan Lantmännen investerade i bolaget 2016. I styrelsen representeras Lantmännen även av Johannes Åkerblom, Växtodlingschef på Lantmännen Lantbruk samt Johan Wågstam, chef Lantmännen Växtråd. Förutom Lantmännen äger Hushållningssällskapet en mindre andel i bolaget och sitter med i styrelsen.

Lantmännens investering i bolaget för åtta år sedan var ett steg för att säkra Dataväxt långsiktiga utveckling och hade en naturlig koppling till Lantmännens kooperativa uppdrag att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar. För de svenska växtodlarna ska Dataväxts tjänster både vara ett smidigt stöd i vardagen och ett strategiskt verktyg för att analysera och följa upp sin produktion. Det vill säga, tjänsterna ska självklart stötta och förenkla den praktiska administrationen på gård, men också vara ett beslutsstöd som bidrar till ökad lönsamhet. En viktig målgrupp förutom lantbrukaren själv är växtodlingsrådgivare som genom växtodlingsprogrammet får ett bättre underlag för sin rådgivning. Dataväxt portfölj av egenutvecklade produkter består bland annat av växtodlingsprogrammet CropPLAN, ett så kallat ”farm management information system”, och LogMASTER, en portal där lantbrukaren får en överblick och kan följa upp användningen av sina maskiner. Dataväxt är även återförsäljare av teknik inom framför allt GPS-styrning och precisionsodling.

Lantmännens förvärv

Lantmännen förvärvar nu de kvarvarande andelarna från Dataväxts grundare Torbjörn, Elisabet och Johan Djupmarker, samt tidigare affärsutvecklingschef Johan Martinsson. ”Om vi tycker att den digitala utvecklingen för lantbruket har gått fort tror jag ändå att det bara är början på en än större och snabbare utveckling”, säger Torbjörn. ”Det kommer att krävas stora insatser, snabba utvecklingsmöjligheter och världsomspännande kontakter för att fortsatt ligga i framkant. Att avveckla vårt ägande i Dataväxt har såklart inte varit ett lätt beslut, och att det blir till en ägare som kan skapa dessa förutsättningar har varit avgörande.”

Lantmännen köper även Felleskjöpet Agris andel i bolaget, medan Hushållningssällskapet kvarstår som minoritetsägare.

Fortsatt samarbete med Felleskjöpet på den norska marknaden

Norska Felleskjöpet gick in som ägare i Dataväxt 2018. I samband med detta lanserade också Dataväxt sina tjänster på den norska marknaden. Att man nu sex år senare säljer sin andel betyder inte att samarbetet upphör. I en dialog mellan ägarna konstaterar man snarare att ett fortsatt samarbete inte är avhängigt ett gemensamt ägande. ”Vi har såväl kunder som medarbetare i Norge och kommer fortsatt vara aktiva på den norska marknaden. Vi kommer att fortsätta samarbeta och bygga på den goda relation och gemensamma agenda som finns mellan Dataväxt, Felleskjöpet och Lantmännen”, säger Peter Annas.

Ambition att kombinera bolagens styrkor

Lantmännen och Dataväxt har sedan 2016 samarbetat i olika projekt och satsningar, och i framtiden hoppas man kunna åstadkomma ännu mer. ”Dataväxt produkter och tjänster har stor potential och kompletterar Division Lantbruks affärer på flera områden. Vi skulle kunna dra större nytta av våra respektive styrkor för att på ett ännu bättre sätt stödja kunderna i sin digitala utveckling”, säger Peter Annas.

Ett av de tydligaste exemplen är området precisionsodling där den teknik som finns idag anses vara en underutnyttjad resurs. Man brukar prata om ett implementationsgap som behöver stängas för att nå ambitionen i Framtidens Jordbruk. Johan Wågstam leder initiativet SMART Odling som startade som en idé i Lantmännens innovationsprogram Växthuset 2022. ”Vi ser att dagens erbjudande när det kommer till precisionsodling är väldigt utspritt och kunderna upplever inte att det finns tillräckligt stöd och support. Vi vill kombinera den kompetens som finns hos Dataväxt, Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin i ett paketerat erbjudande”, förklarar han.

Fristående kunderbjudande

Dataväxt kommer att drivas vidare som tidigare, med samma starka ledning och organisation. ”Dataväxt fortsätter att verka som ett eget bolag med eget kunderbjudande. Lantmännen och Dataväxt har redan idag på vissa områden gemensamma kunderbjudanden, och ambitionen med ett fördjupat samarbete är att framåt skapa fler och mer värdeskapande tjänster”, säger Fredrik Djupmarker, VD på Dataväxt.

Dataväxt vänder sig till lantbrukare – oavsett vilken aktör man väljer att köpa sina insatsvaror från eller sälja sin spannmål till. Det finns inte heller något samband mellan att vara medlem i Lantmännen och att nyttja Dataväxts tjänster. ”För de som ser nytta med Lantmännens odlingsstrategier och gör affärer med oss kan vi erbjuda ännu större värde, men i grunden är Dataväxt ett fristående digitalt växtodlingserbjudande”, säger Johannes Åkerblom, Växtodlingschef på Lantmännen.

Vad gäller datadelning är budskapet detsamma som det alltid varit. ”Du som användare äger din data och bestämmer vem som skal ha tillgång till den. Det är en princip som är helt avgörande för Dataväxt och Dataväxts användare”, avslutar Peter Annas.