Lantmännen testar ny sensorteknik för effektiviserad foderhantering

I Lantmännens digitaliseringsresa testas nu ny sensorteknik för att mäta volymer i fodersilor. I ett EU-finansierat projekt, som drivs i samarbete med ett innovativt startupbolag, har cirka 50 silosensorer installerats på Gotland vilka skall bidra i den tekniska och digitala utvecklingen av svenskt lantbruk.

I den pågående digitaliseringen av svenskt lantbruk för Lantmännen löpande en dialog med kunder och leverantörer gällande ny teknik, en förutsättning för att förflytta oss framåt i den digitala utvecklingen. I dialogen med foderkunder har silosensorer på gårdsnivå varit en viktig fråga. Nu tar Lantmännen ytterligare ett kliv framåt i den digitala utvecklingen genom att på gårdsnivå testa ny sensorteknik. Tillsammans med det spanska startupbolaget Insylo har Lantmännen installerat en ny typ av sensor på fodersilor hos svenska lantbrukare.

Pilotprojektet, som finansieras genom EU:s Horizon 2020-program och IOF, bedrivs i huvudsak på Gotland och inkluderar cirka 50 sensorer. Målsättningarna med piloten är flera, men en förenkling för lantbrukaren och en effektivisering av Lantmännens foderproduktion är viktiga mål.

− Sensorerna gör det enklare och snabbare för kunden att få en exakt överblick av sina foderlager. Det skapar förutsättningar för att kunna beställa rätt kvantitet i rätt tid och minskar risken att kunden plötsligt står utan foder i silon. För Lantmännens del blir resultatet färre akuta beställningar som kostar både tid och pengar i vår produktion. På sikt möjliggör sensorerna också en effektivare logistik, säger Lars Hermansson, marknadschef foder på Lantmännen, och tillägger:

− Inom en snar framtid kommer vi i vår digitala plattform LM2 att synka informationen från sensorerna med kundinformationen i vår e-handel vilket ytterligare underlättar foderbeställningen för kunden.

Den prisbelönta sensortekniken bygger på 3D-volymetri och är självförsörjande på el med hjälp av solceller. Den har inbyggd rengöringsteknik samt internetuppkoppling för att kunna överföra data. Data presenteras i form av en bildanalys som omvandlas till volym och vikt. Sensorn mäter också fuktighet och temperatur, viktiga faktorer för god foderhygien.

− Insylo är innovativa och snabbfotade och har utvecklat en prisbelönt sensorteknik som vi tror har stor potential. Vi vet att det finns en efterfrågan på sensorer på fodersilor och därför är vi mycket glada att nu kunna testa tekniken i lite större skala och utvärdera resultaten på gårdsnivå. Vi tror på själva konceptet med sensorer och vi kommer att titta bredare på annan sensorteknik och fler samarbetspartners. Förhoppningen är att vi i LM2 skall kunna erbjuda våra kunder stöd för flera olika sensorleverantörer så att kunden kan välja den sensor som passar kunden bäst, säger Johan Wågstam, teknik- och digital utvecklare på Lantmännen.

 

För mer information, kontakta:

Johan Wågstam, teknik- och digital utvecklare, Lantmännen
Tel: 010-556 57 43
E-post: johan.wagstam@lantmannen.com 

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com