Lantmännen satsar digitalt och deltar inte på sommarens lantbruksmässor

På grund av den rådande pandemin har Division Lantbruk beslutat att inte fysiskt delta på mässor som arrangeras under första halvan av 2021. 

Lantmännen har sedan början av pandemin följt myndigheternas rekommendationer samt nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.  Dessa föreskrifter trädde i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.  

Vi på Lantmännen vill göra allt vi kan för att minska smittspridningen i samhället och vi kommer fortsatt att följa de rekommendationer och föreskrifter som finns. För Lantmännen är våra medarbetares säkerhet i stort fokus. Vi fortsätter att arbeta hemifrån, hålla digitala möten samt skjuta upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang. Utöver våra medarbetare värnar vi om våra kunder och leverantörers hälsa, och vi kommer fortsatt att hålla kontakten med dessa på ett säkert sätt.  

Vi har lärt oss mycket om digitala kommunikationsvägar under året som gått och naturligtvis kommer Lantmännens kunder att kunna möta oss och ta del av våra erbjudanden under 2021, om än på digital väg. Mer info om detta kommer.  

Beslutet avseende sommarens mässor gäller till och med semestern 2021. Beslut gällande arrangemang senare under året kommer att fattas längre fram. 

Vi hoppas att kunna ses snart igen, men fram till dess håller vi ut och håller avstånd!