Lantmännen Maskin förändrar leverantörsstrukturen för gödselspridare och transportvagnar

Förändringarna innebär att Lantmännen Maskin startar ett samarbete med leverantören Joskin, intensifierar samarbetet med Bogballe och avslutar samarbetet med fyra leverantörer.

Den nya samarbetspartnern Joskin är en stor tillverkare inom transport och gödselhantering. Joskin är ett belgiskt familjeföretag med gott renommé i hela Europa.

- Joskin är en stor tillverkare av lantbruksredskap och ligger i framkant vad gäller utveckling, inte minst inom digitaliseringsområdet, vilket passar väl in i Lantmännens digitala utvecklingsstrategi. Joskin är mycket noggranna med kvalitet i hela produktionskedjan och svenska lantbrukare kan se fram emot riktigt högkvalitativa produkter, säger Andreas Hess, Affärsområdeschef Redskap på Lantmännen Maskin.

Den andra förändringen är att Lantmännen Maskin intensifierar samarbetet med Bogballe, både vad gäller kundutveckling, service och inom precisionsodlingsområdet.

- Vi har idag ett etablerat och välfungerande samarbete med Bogballe. Vi har liknande visioner om att ligga i framkant vad gäller teknik och utveckling och ser att vi kan driva detta tillsammans. Sortimentet innefattar mineralgödselspridare som passar våra kunder, både dem som vill ha en enklare spridare och dem som tagit precisionsodlingen till en hög nivå, säger Andreas Hess.

I samband med ovan nämnda förändringar kommer Lantmännen Maskin att avveckla samarbetet med leverantörerna Metsjö, Ranaverken, Tebbe och Rauch.

-  Lantmännen Maskin ska tillhandahålla högkvalitativa produkter och konkurrenskraftiga erbjudanden. Vi har också tydliga lönsamhetsmål och handlingsplaner för att nå dessa. I och med de förändringar vi nu gör, är vår ambition att både förbättra vårt kunderbjudande och samtidigt stärka Lantmännen Maskins lönsamhet, säger Leif Thorwaldsson, vd Lantmännen Maskin.

För mer information, kontakta:

Andreas Hess, Affärsområdeschef Redskap, Lantmännen Maskin
Tel: 010 556 88 26
E-post: andreas.hess@lantmannen.com

Leif Thorwaldsson, vd Lantmännen Maskin
Tel: 010 556 96 89
E-post: leif.thorwaldsson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com