Lantmännen förbättrar spannmålsmottagningen i västra Sverige

Med en ny spannmålsmottagning i Säffle och en ny hamnanläggning i Uddevalla säkrar Lantmännen en långsiktig och konkurrenskraftig spannmålsmottagning i västra Sverige.

Västra Sverige, som hos Lantmännen omfattar Värmland och Västra Götalands län, är ett viktigt odlingsområde för spannmål. Lantmännens nuvarande anläggning i Säffle är omodern och är placerad på ett svåråtkomligt ställe inne i bebyggelsen. För att skapa långsiktighet i spannmålshanteringen i området, har Lantmännen ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med lantbrukare Hans-Erik Blidstam på Tveta Gård. Här, bra placerat längst E45 sju kilometer söder om Säffle, kommer 

Lantmännen från och med 2021 att ta emot spannmål under skördeperioden med både god tork- och lagerkapacitet.

- Vi är mycket glada för samarbetet med Hans-Erik. Denna långsiktiga satsning i Tveta ligger helt i linje med den övergripande strategin för vårt spannmålserbjudande i västra Sverige där vi säkrar mottagningskapacitet för lantbrukarna i området, säger Bengt Karlsson, regionchef Lantmännen i region Väst.

- Att Lantmännen satsar på mottagning med tork och lager här i Säffle känns som en markering inför framtiden. Det är viktigt för mig och andra lantbrukare att tryggt och enkelt kunna sälja och leverera spannmål under skörd och för min egen del blir det ytterligare en verksamhetsgren att utveckla och stå på, säger Hans-Erik Blidstam.

Med anläggningen i Tveta ökar tork- och lagringskapacitet i Säffletrakten. Därmed minskar behovet av att flytta varor under skörd till anläggningen i Uddevalla och transportresurser frigörs till hämtning av spannmål ute på lantbrukarnas gårdar. Efter skörden kommer spannmålen kunna levereras direkt till slutanvändare, vilket sparar både frakt- och hanteringskostnader och ger bättre möjligheter till returtransporter.

Ytterligare ett steg i att skapa långsiktiga förutsättningar för spannmålsodling i västra Sverige är en ny placering av silon i Uddevalla. Silons nuvarande läge är inte varaktigt på grund av låg bärighet i marken samt på grund av stadsplaneringen i området. Uddevalla är viktigt ur exportsynpunkt och Lantmännen behöver tillgång till en hamn som kan lasta stora fartyg. För att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt kommer Lantmännen och Varaslättens Lagerhusförening tillsammans utreda nya möjligheter.

- Lantmännen och Varaslättens Lagerhusförening står tillsammans för den absolut största exportkvantiteten från västra Sverige. Genom att tillsammans utreda möjligheten till en ny anläggning i Uddevalla kan vi spara våra medlemmars pengar och bidra till ökad konkurrenskraft i området, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Utredningsarbetet kring en ny anläggning i Uddevalla kommer att innefatta infrastrukturen i hela västra Sverige, vilket kan innebära en ökning av kapaciteten på fler ställen än bara i Uddevalla.

- Upplägget med Hans-Erik Blidstam är mycket intressant för lantbruket som helhet och vi ser även möjligheter till motsvarande lösningar på andra ställen i Sverige. I stället för att vi själva uppför och driver anläggningar i denna storlek, ser vi positivt på nya alternativ där vi tillsammans med lantbrukarna hittar bra och kostnadseffektiva lösningar, säger Mikael Jeppsson.

För mer information, kontakta:

Bengt Karlsson, regionchef Väst, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 29 01
E-post: bengt.l.karlsson@lantmannen.com

Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 04 95
E-post: mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com