Framtidens Jordbruk Mjölk & Nötkött

Svensk mjölk- och nötköttsproduktion är en av världens mest hållbara. Men utmaningarna kvarstår. Rapporten om framtidens mjölk & köttproduktion släpptes 18 oktober.

För att möta framtiden har aktörer genom hela värdekedjan – Lantmännen, Arla, HKScan, LRF, Svenskt Kött, DeLaval, Yara och Växa – nu tillsammans kartlagt möjligheter och potentialer för en än mer hållbar produktion till 2050.

I rapporten Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött har potentialen för att minska klimatpåverkan från mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige beräknats.

I fokus har även varit att samtidigt  öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden.

Du kan läsa hela rapporten här och se filmen från sändningen här.