Classic Service 5+

25% rabatt på ordinarie timpris och fortsatt driftsäkerhet.

Lantmännen Maskin Classic Service 5+ är ett prisvärt erbjudande som ger fortsatt säker maskinanvändning för alla som har traktorer som är fem år och äldre.

Vi vet att ju äldre en traktor blir, desto viktigare blir det att ha en låg driftskostnad. Det är vanligt att servicen av maskinen nedprioriteras vilket därmed ökar risken för större och mer omfattande skador. I värsta fall kan detta leda till olyckor eller produktionsstopp med höga kring- och reparationskostnader som följd.

Med Classic 5+ erbjuder vi underhållsservice enligt tillverkarens serviceschema på traktorer som är fem år och äldre med en rabatt på 25% av ordinarie timpris. Servicen utförs av våra utbildade Servicetekniker och på våra auktoriserade verkstäder. Priset konkurrerar definitivt med de mer svårberäknade kostnaderna kopplade till såväl driftstopp som galopperande reparationskostnader samt den dyrbar tid som går åt.

Auktoriserad service höjer andrahandsvärdet

Som innehavare av Sveriges största begagnatmarknad har vi lång och gedigen erfarenhet av andrahandsmarknaden. Maskiner som servas hos en auktoriserad verkstad är mer efterfrågade och har ett högre andrahandsvärde hos köpare.

Passa på! Boka senast 31 oktober så får du även 50% rabatt på den olja som åtgår vid servicen.

Erbjudandet gäller vid bokning 15 september – 31 oktober 2023 och förutsätter att vi får tillgång till traktorn när det passar vår verkstadsplanering, dock senast 12 december 2023. Prata med verkstaden för mer information. Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.