Maskin Classic –lägre kostnad, fortsatt driftsäkerhet

Lantmännen Maskin Classic är ett prisvärt erbjudande som ger fortsatt säker maskinanvändning för alla som har traktorer som är fem år och äldre. Erbjudandet ger dig reservdelar och service till lägre kostnader.

Vi vet att ju äldre en traktor blir, desto viktigare blir det att ha en låg driftskostnad. Det är vanligt att servicen av maskinen nedprioriteras vilket därmed ökar risken för större och mer omfattande skador. I värsta fall kan detta leda till olyckor eller produktionsstopp med höga kring- och reparationskostnader som följd.

Med Lantmännen Maskin Classic erbjuder vi en fullservice som utförs av våra utbildade och auktoriserade mekaniker. Priset konkurrerar definitivt med de mer svårberäknade kostnaderna kopplade till såväl driftstopp som galopperande reparationskostnader samt den dyrbar tid som går åt.

Reservdelar 5+

Denna del av erbjudandet ger dig kvalitetssäkrade delar med ett års garanti. Classic-sortimentet omfattar delar till alla traktormärken. Reservdelarna finns till försäljning på samtliga Lantmännen Maskin-anläggningar samt i vår butik på nätet.

Service 5+

För planerad service på traktorer som är fem år och äldre erbjuder vi, oavsett traktormärke Service 5+. Det innebär att våra auktoriserade mekaniker genomför en fullservice på samtliga servicepunkter men till lägre arbetskostnad. Service 5+ är alltså en komplett genomgång av traktorn, men till lägre kostnad.

Auktoriserad service höjer andrahandsvärdet

Som innehavare av Sveriges största begagnatmarknad har vi lång och gedigen erfarenhet av andrahandsmarknaden. Det är tydligt att de maskiner som servas hos en auktoriserad verkstad är mer efterfrågade och har ett högre andrahandsvärde hos köpare.