Transport av balar

Det är varje förares ansvar att se till att lasten är säkrad på ett sådant sätt att den inte kan utgöra någon fara vid transport. Balarna måste spännas fast med till exempel spännband, så att de inte faller av under färd eller vid avåkning. Oavsett vilken surrning som används ska alltid surrningens hållfasthet vara minst den dubbla mot lastvikten.

Välj helst en balvagn där balarna antingen kan lutas mot räcken, ramper eller luta in mot mitten. Lasset får maximalt vara fyra meter högt, mätt från marken till översta punkten, vid transport på allmän väg.

Både Joskin och Humus har balvagnar med hydrauliskt höj- och sänkbara sidogrindar. Med hydraulik sänks grindarna snabbt vid lastning och lossning. Joskins helgalvaniserade flak är 10 meter långa och har en lastvikt på 14 000 kg (boogievagn) eller 24 000 kg (trippelaxlad vagn). Hummus vagn är 9,8 meter lång och har en lastvikt på 12 000 kg.

Trafiksäkerheten viktig

Kolla att ditt ekipage följer myndigheternas regler för draganordning, bromsar, däck och belysning på vagnarna. Som draganordning är hitchkrok vanligast. Denna har många fördelar men ger upphov till slag och utsätts för slitage. Viktigt att komma ihåg är att slitna krokar och dragöglor inte får reparationssvetsas. Med ett kuldrag slipper man slagen och får en betydligt bättre förarkomfort.

När vikten som bärs upp av hjulen på släpet är högre än vikten som vilar på traktorns hjul ska släpet vara försett med effektiva bromsar. Vid körning med vagnar som har medstyrande boggi är det bra att kunna låsa styrningen vid såväl backning som transportkörning.