Skydd vid växtskyddsbesprutning

Det är lätt att bortse från den personliga säkerheten under säsong, med tidsbrist och stress. Se därför över din arbets- och skyddsutrustning nu, för att vara rustad när sprutsäsongen drar igång.

Lista på grundutrustning att använda när du hanterar växtskyddsmedel

Handskar av nitril

Händerna är mest utsatta när du jobbar med bekämpningsmedel och därför är skyddshandskar ett måste vid tillblandning av sprutvätska och påfyllning av sprututrustning.
Flergångshandskar av nitril, tjocklek minst 0,3 mm, ska bytas efter en dags arbete för att ge fullgott skydd. Använder du engångshandskar av nitril behöver de bytas efter 10 minuter.

Ansiktsvisir

Säkrast är att använda ett visir som täcker ansiktets sidor samtidigt som det skyddar ögonen, pannan och främre delen av hjässan. Det ska vara en modell som är enkel att ta av och på. Det går också att använda skyddsglasögon, men då skyddas bara ögonen.

Huvudbonad

En huvudbonad skyddar huvud och hår från stänk och dropp. Huvudbonaden måste tvättas/bytas ofta, annars förlorar den sin skyddsfunktion och får motverkad effekt.

Korttidsoverall eller heltäckande regnställ

Korttidsoverall eller heltäckande regnställ, skyddskläder typ 3, skyddar övriga kroppen mot stänk och dropp.

Skyddsförkläde

När du hanterar koncentrerade preparat så skyddar ett långt förkläde av PVC. Det bör räcka från halsen till stövlarna och vara så tungt att det inte kan blåsa upp.

Gummistövlar

Använd alltid gummistövlar i samband med hantering av växtskydd. Byt stövlar till varje odlingssäsong och använd dem enbart till detta ändamål. Trär du byxbenen utanpå stövlarna förhindras spill ner i stöveln.

Andningsskydd

Använd hel- eller halvmask med gas- och partikelfilter när det behövs. Halvmasken bör kombineras med skyddsglasögon.

Ögondusch

Duschflaska eller fast ögondusch är ett måste om olyckan är framme. Använder du ett växskyddsmedel som kräver minst femton minuters spoltid vid stänk i ögonen måste det finnas en fast installerad ögonspolningsutrustning. Ta med tillräckligt många ögonspolflaskor när du är ute i fält.

Tänk på att

Om din traktorhytt är tät så behöver du kolfilterinsats och partikelfilter för ventilationen. Dessa ska bytas eller rekonditioneras varje år eller efter 300-400 timmar.
Är traktorhytten otät behöver du grundskyddsutrustningen ovan (handskar, visir, huvudbonad, skyddskläder, gummistövlar). Detsamma gäller vid rengöring av sprututrustningen.

Läs gärna mer om vilka regler/föreskrifter som gäller på Arbetsmiljöverkets hemsida

Se filmer från Greppa Växtskyddet här.