Joskins gödseltunna perfekt för mycket körning

På Dansjö Gård är de i stort behov av hög kapacitet på sina maskiner. Därför föll valet på Joskin Volumetra för att sprida ut flytgödseln.

Gården utanför småländska Alvesta driver Joachim Aaby-Ericsson tillsammans med sin fru Anna-Karin och barn. De har mjölkproduktion med cirka 800 mjölkkor plus rekrytering. Dansjö Gård kör mycket gödsel. Dels för vårbruk, dels efter alla vallskördar. Totalt körs det igenom nästan 40 000 kubikmeter i tunnan, så hög kapacitet var en viktig faktor när det kom till valet av flytgödselspridare.
- Vi kan köra i hög hastighet och få ut en hög giva per hektar utan att behöva gå ner i hastighet, säger Joachim Aaby-Ericsson. Maskinen flödar ut väldigt bra i rampen så kapaciteten är hög, du har mycket gödsel med dig och kan snabbt bli av med lasset.

Joachim Aaby-Ericsson

Det började med att Dansjö Gård lånade gödseltunnan på en demo och Joachims personal blev förtjusta.
- Vår personal satt och körde den och tyckte att den var väldigt trevlig och lättöverskådlig. Den modellen vi har valt såg väldigt rejäl ut - 30 meters arm och 26 kubikmeters tank, avslutar Joachim.

Klicka här för att läsa mer om Joskin Volumetra och komma i kontakt med en av våra säljare för en offert.