Joskin Betimax RDS

Betimax RDS är en djurtransport konstruerad i samråd med erfarna veterinärer och uppfödare för att nå högsta möjliga komfort och lätthet när du flyttar dina kor, tjurar, lamm eller får.

Läs mer på Joskins hemsida

Mer information