FMG SLK

Klaffskopan från FMG är ett effektivt redskap för snöröjning och lastning av snö från gårdar, gång- och cykelvägar.

Läs mer på FMGs hemsida

Mer information

Liknande produkter