Naarva energiklippar

Naarva energiklippar lämpar sig för avverkning av energived och småträd samt röjning av linjer och väg- och åkerrenar.

Läs mer på Naarvas hemsida

Mer information