Sam-/Ompaketering

Om produkter kommer i olika leveranser men ska säljas tillsammans, eller på annat sätt kräver ompaketering löser vi det också.

Vi har flera avdelningar som utför olika typer av sam- och ompaketeringar beroende på vilken omfattning det handlar om. Oavsett om det gäller stående försäljning, ett projekt eller enstaka utskick kan vi anpassa oss efter era behov. Med den här typen av arbete hjälper vi olika stora företag.