Inleverans och inhantering

Vi tar emot era leveranser oavsett var i världen de kommer ifrån.

När produkterna anländer till vårt lager kan ni följa arbetet digitalt och se lagerstatus för allt. Vi kontrollerar alla produkter genom att räkna av, se till att alla produkter har streckkod och registrerar eventuella bäst före-datum och batchnummer. Därefter fyller vi på produkterna på lagret, antingen direkt på plockplats eller på vårt buffertlager om det är stora volymer. Vi arbetar dels utifrån ”först in, först ut”. vilket betyder att det gods som kommer in först också hanteras först. Ett annat alternativ är att ni styr vilken ordning vi ska hantera era leveranser, till exempel utifrån kampanjer eller de produkter ni vill få in i lager snabbast.
Även förädlingsarbete i form av uppmärkning, emballering, etikettering med mera görs i det här steget om så önskas.