Varför leasing?

Att låta företaget leasa den utrustning du behöver är en enkel och smidig finansieringsform. Investeringen belastar varken balansräkning eller företagets checkkredit.

Du hyr utrustningen

När du investerar genom leasing behöver du varken binda kapital eller anstränga din likviditet. Dina likvida medel kan användas för andra ändamål. Lantmännen Finans äger utrustningen och du hyr den av oss. Du betalar samma belopp vid varje tillfälle.

Äganderätten till utrustningen utgör Lantmännen Finans säkerhet för leasingfinansieringen. Leasingavgiften beräknas efter annuitetsmetoden vilket innebär att du, vid oförändrat ränteläge, betalar samma belopp vid varje tillfälle. Detta underlättar mycket när du gör din kalkyl och vid ditt budgeteringsarbete.