Lantmännen säljer ett antal produkter vars tillgänglighet har begränsats i och med nya lagkrav som gäller från den 1 februari 2021.

 

Produkterna som berörs av dessa regler är de som innehåller ämnen som kan användas för att tillverka sprängämnen. I lagstiftningen benämns dessa ämnen som Sprängämnesprekursorer.

Mer information finns på MSBs hemsida:
Utgångsämnen till hemgjorda bomber – sprängämnesprekursorer (msb.se)
MSBs vägledning till skärpta regler från 1 februari 2021

Kontrollen

Enligt lagstiftningen måste företag som säljer dessa produkter kontrollera att de man säljer till antingen är någon som:

  • Behöver använda produkten i sin yrkesmässiga verksamhet (Professionell användare) eller 
  • Är ett företag som i sin tur tillhandahåller produkten på marknaden (Ekonomisk aktör)

För att säkerställa detta så har Lantmännen krav på sig att:

  • Kontrollera identitetsbevis för den person som är behörig att företräda företaget samt begära in information om
  • Företagets namn, adress och organisationsnummer
  • Företagets verksamhet och användning av produkten

Lantmännen kan välja att be återkommande kunder som är professionella användare eller ekonomiska aktörer att fylla i en kundförsäkran som innebär att kontroller bara behöver göras en gång per år istället för vid varje försäljningstillfälle.

Därför ber vi dig som Lantmännenkund att fylla i nedan kundförsäkran och signera med BankID.

Kundförsäkran är giltig ett år från signeringsdatumet.