Den lilla butiken med det stora sortimentet – så kallas Värö Lantmän, Lokalföreningen i Halland som ägs av ca 150 medlemmar och som firar 90 år i år.

Hur länge har ni på Värö Lantmän varit återförsäljare för Lantmännens produkter?

”Vår lokalförening varit ansluten till Lantmännen sedan starten på 30-talet. Vi är lokalägda och det finns en stark tradition här i området, en stolthet och en trygghet i att bära Lantmännens kvalitetssäkring den Gröna Grodden” berättar Svenne, som själv varit anställd i snart 30 år.

Det här är en lokalförening

Våra lokalföreningar bedriver växtodling-, foder- och spannmålshandel i olika omfattning. De finns i Skåne, Halland och Blekinge och är de ursprungliga lantmanna- föreningarna från slutet av 1800-talet. Lokalföreningarna är ekonomiska föreningar, alltså självständiga juridiska enheter som i de flesta fall är medlemmar i Lantmännen. Som medlem och ägare i Lantmännen har de, till skillnad från våra återförsäljare bland annat rösträtt i våra distrikt. Idag har vi ca 2500 lantbruksmedlemmar i 21 lokalföreningar.

Därför väljer kunderna Lantmännens produkter framför konkurrenternas

”Kunder idag är pålästa och kunniga. De vet att Lantmännens produkter är genuina och borgar för kvalitet eftersom det är svenska råvaror, odlade av svenska bönder”.

Lantmännen har ett brett sortiment av marknadens bästa produkter -har ni märkt någon skillnad i efterfrågan över åren?

”Vi har vuxit stadigt och vi har märkt att det blivit mer och mer poppis med hobbyverksamheter inom till exempel häst och höns. I vår region finns två stora industrier som tar mycket arbetskraft och därför har vi många del- istället för heltidstidslantbrukare, men vi har vuxit mycket på lantbrukssidan trots det”.

Varför är ni återförsäljare för just Lantmännen?

”Det har aldrig varit tal om något annat eftersom det finns en enormt bred och gedigen expertis och stort sortiment att tillgå inom Lantmännen. Möjligheten att få rätt och snabbt stöd är väldigt viktigt för oss och våra medlemmar”.

Hur fungerar samarbetet med Lantmännen?

”För 20 år sedan hade lokalföreningarna tyvärr inte samma position inom Lantmännen som vi har idag. Men samarbetet har bara blivit bättre och bättre och dag ses vi som en värdefull resurs! Det är ju vi som är experter på våra marknader och det är vi som är Lantmännens ansiktet utåt, det värdesätts verkligen inom organisationen”.

Vilket råd skulle du vilja ge den som funderar på att bli återförsäljare för Lantmännen?

”Som återförsäljare får du tillgång till hela koncept, allt dina kunder behöver från växtodling till foder och du får bra stöd hela vägen. Det finns en enorm kunskapsbank inom Lantmännen. Dessutom är det ett välkänt varumärke som står för för kvalitet”.