Grovfoderlyftet - välkommen till tre digitala träffar för att höja grovfoderskördarna

Grovfoderlyftet är ett nästa steg av det tidigare projektet Vall-lyftet. Grovfoderlyftet fokuserar bredare och tar förutom vanlig vallodling även upp majs och helsäd för att få med hela kedjan för att få fram ett optimalt grovfoder.

Grovfoderlyftets syfte är att samla kunskap och råd för att tillsammans hjälpas åt att höja grovfoderskördarna och att de ska innefatta den bästa kvalitén. Det gör vi genom anordna digitala träffar och träffar i fält. Vi hoppas att vi kan hjälpa er att få fram det mest ekonomiskt och kvalitetsmässigt bästa grovfodret till dina djur.

Vi välkomnar dig till tre digitala träffar med syfte att höja grovfoderskördarna och att de ska innefatta den bästa kvalitén. Varmt välkommen!

 

Anmäl dig till Grovfoderlyftet här!

 


Grovfoderlyftet

Grovfoderlyftet del 1
Torsdag 1 februari kl. 10-12: Vädersäkra din grovfoderodling - komplettera med majs
(del 1 av Grovfoderlyftet har varit och går därför inte att anmäla sig till - tack till alla som deltog! Inspelningen finns här på LM2)

Grovfoderlyftet del 2
Torsdag 15 februari kl. 10-12: Hur nyttjar du dina analyser för att skapa höga, ekonomiska grovfoderskördar?
(del 2 av Grovfoderlyftet har varit och går därför inte att anmäla sig till - tack till alla som deltog! Inspelningen kommer på LM2 framåt)

Grovfoderlyftet del 3
Torsdag 29 februari kl. 10-12: Gör din grovfoderodling väderstabil 

 

Programmet för Grovfoderlyftet del 1, den 1 februari kl. 10-12 är:

Vädersäkra din grovfoderodling - komplettera med majs

Varför odlar vi majs?
Ken Brink, KWS

Majsåret 2023
Annika Nilsson, Lantmännen

Gödsling av majs
Hugo Hjelm, Yara

Majsens möjligheter och utmaningar i kon
Martin Johansson, Lantmännen

Vilken vallfröblandning till majs?
Per- Anders Andersson, Lantmännen

Majsodling på Skrämsta Gård i Hälsingland Pär Johansson
Skrämsta Gård

----------------------------------------------------------------------------------------------

Programmet för Grovfoderlyftet del 2, den 15 februari kl. 10-12 är:

Hur nyttjar du dina analyser för att skapa höga, ekonomiska grovfoderskördar?

Träff 2 erbjuder ett antal programpunkter om hur man kan får ut så mycket som möjlig information från grovfoderanalysen, flytgödselanalysen samt markkarteringen för du ska kunna odla fram det mest optimala fodret till dina djur.

Inledning – Kajsa Öhman, Lantmännen

Vallen en kassako – Anders Seeman, Lantmännen

Odling med fokus på fiberkvalité – Annika Nilsson, Per-Anders Andersson, Lantmännen

Gödsla rätt med hjälp av grovfoderanalysen – Hugo Hjelm, Yara

Optimera med flytgödselanalys – Ingemar Gruvaeus, Yara

Påverka foderkvalitet vid skörd – Martin Christoffersson, Lantmännen, Fredrik Eide, Thorsil.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Programmet för Grovfoderlyftet del 3, den 29 februari kl. 10-12 är:

Gör din grovfoderodling väderstabil!

Träff 3 går igenom lärdomar från de senaste årens extremväder. Fokus på flera programpunkter kommer vara hur du kan planera din odling så har möjlighet att få fram extrafoder, sprider risker och hur olika gödslingsstrategier fungerar beroende på väder. Dessutom kommer det vara ett föredrag om hur EU-politikens beslut kommer påverka svensk grovfoderodling framöver.

Inledning - Hugo Hjelm, Yara

Väderanpassa din grovfoderodling - Per–Anders Andersson, Lantmännen

Grovfoderförsök för vädersäkrad odling. - Ola Hallin, Hushållningssällskapet

Utfodra i ett krisläge – Anders Seeman, Lantmännen

Paus

Anpassa ditt ensileringsmedel utifrån väderförhållanden –  Martin Christoffersson, Lantmännen och Fredrik Eide Thorsil 

Gödslingsstrategi beroende på blöt- eller torrår – Ingemar Gruvaeus, Yara

Politiska beslut som kan påverka din vallodling framåt – Alarik Sandrup, Lantmännen

Sammanfattning  - Hugo Hjelm, Yara

 

Vill du komma i kontakt med oss kontakta oss på Grovfoderlyftet@lantmannen.com.

Väl mött!
Lantmännen genom Grovfoderlyftet

Grovfoderlyftet